Το διαδίκτυο ως μέσο ισότιμης πρόσβασης στην Εκπαίδευση

Το διαδίκτυο υπάρχει στη ζωή μας εδώ και δεκαετίες. Το αξιοποιούμε παντού. Στην ενημέρωση, στη ψυχαγωγία, στις δοσοληψίες μας, στην επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Στη Μάθηση Online το αξιοποιούμε και στην Εκπαίδευση.

Οι αρχές μας

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΜΑΔΙΚΑ Κάθε παιδί υποστηρίζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς της Μάθησης Online. ΟΠΩΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ Μόνο με την αμεσότητα και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης του ζωντανού μαθήματος. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Χωρίς περιορισμούς η συνεργασία μας με μαθητές και κηδεμόνες εκτός μαθήματος. ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ Χωρίς αποκλεισμούς κάνουμε κάθε παιδί ισότιμο μέλος μιας

Παιδεία είναι η μύηση στη μάθηση

Εκπαίδευση σημαίνει αλληλεγγύη, προσφορά και ανιδιοτέλεια. Eυαισθησία και παραδοχή. Η συζήτηση για την εκπαίδευση είναι διαρκής. Το ζητούμενο είναι μια μορφή εκπαίδευσης που θα καλλιεργεί τον προβληματισμό και θα οξύνει το πνεύμα. Γεγονός που αποτελεί αναγκαιότητα, για να κατακτήσουμε το απότοκο μιας υγιούς κοινωνίας.