Παιδεία είναι η μύηση στη μάθηση

Εκπαίδευση σημαίνει αλληλεγγύη, προσφορά και ανιδιοτέλεια. Eυαισθησία και παραδοχή. Η συζήτηση για την εκπαίδευση είναι διαρκής. Το ζητούμενο είναι μια μορφή εκπαίδευσης που θα καλλιεργεί τον προβληματισμό και θα οξύνει το πνεύμα. Γεγονός που αποτελεί αναγκαιότητα, για να κατακτήσουμε το απότοκο μιας υγιούς κοινωνίας.