Προσωπικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα, υπό τους όρους του παρόντος και όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της παρούσας ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, όπως και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτής. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενό της. Το δικαίωμα χρήσης που σας παρέχεται υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των προϊόντων της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής και του περιεχομένου της, με ή χωρίς αντάλλαγμα, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Η επιχείρηση «Μάθησις Online» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας οποτεδήποτε. Οι όποιες τροποποιήσεις όρων ή προϋποθέσεων θα τίθενται σε ισχύ άμεσα με τη θέση τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των όποιων αλλαγών ή τροποποιήσεων. Η επιχείρηση «Μάθησις Online» μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει ή να διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας ή μερών του περιεχομένου της.

Η επιχείρηση «Μάθησις Online» και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για αποζημιώσεις ή χρηματικές ποινές σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας κερδών ή απώλειας πληροφοριών/δεδομένων ή απώλειας πελατείας ή απώλειας περιουσίας τρίτων λόγω ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση της παρούσας ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση «Μάθησις Online» είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Ολόκληρος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά και οι ρυθμίσεις της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης «Μάθησις Online». Οτιδήποτε εμφανίζεται σε αυτή προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η αποδοχή των όρων χρήσης της mathesis.online και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της συνιστούν την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για τη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την αποστολή αυτή μπορεί να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης «Μάθησις Online», ώστε η τελευταία να προβεί άμεσα στη διαγραφή της διεύθυνσής του από τη σχετική λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο mathesis.online παίρνουμε ιδιαίτερα σοβαρά το ζήτημα των προσωπικών σας δεδομένων και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να τα τηρούμε με απόλυτη εχεμύθεια και να μη τα χρησιμοποιήσουμε πέρα από τον λόγο, για τον οποίο μας τα εμπιστευθήκατε. Η ομάδα της επιχείρησης «Μάθησις Online» δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να δώσει σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε το σύνολο είτε μέρος των στοιχείων που τηρεί.