Μάθηση πέρα από τα όρια του μαθήματος

Η καθοδήγηση νέων ανθρώπων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί συνειδητή αφοσίωση, διαρκή ενημέρωση, μελέτη και αγώνα για αυτοβελτίωση. Σε όλους τους τομείς. Επιστημονικούς, παιδαγωγικούς, τεχνολογικούς.