Διαμορφώνοντας συνθήκες επιτυχίες στον δρόμο των παιδιών μας

Μια ατέρμονη αλληλεπίδραση με τους μαθητές μας είναι η διδασκαλία. Ποτέ δεν έπαψε να είναι. Από τα βάθη του χρόνου, πάνω από δύο δεκαετίες πίσω, που δραστηριοποιούμαστε στη φροντιστηριακή Εκπαίδευση. Μέχρι και σήμερα.

Το διαδίκτυο ως μέσο ισότιμης πρόσβασης στην Εκπαίδευση

Το διαδίκτυο υπάρχει στη ζωή μας εδώ και δεκαετίες. Το αξιοποιούμε παντού. Στην ενημέρωση, στη ψυχαγωγία, στις δοσοληψίες μας, στην επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Στη Μάθηση Online το αξιοποιούμε και στην Εκπαίδευση.