Αγώνας διαρκής και ατέρμονος η ελευθερία

Αγώνας διαρκής και ατέρμονος η ελευθερία. Πλήρης θυσιών και υπερβάσεων του εγώ. Πραγματικά ελεύθεροι μόνο όσοι πρόταξαν το κοινό καλό. Με την αυτοθυσία τους. Τέλος και όχι αρχή της ελευθερίας το 1821. Μαζί σκοπός και αποτέλεσμα αυτής. Οι Έλληνες δεν αναστήθηκαν, για να λευτερωθούν. Αναστήθηκαν, διότι ήταν ήδη ελεύθεροι. Στην ψυχή και στο πνεύμα. Ελληνίδες

Ο αληθινός δάσκαλος εμπνέει τους μαθητές του τόσο από κοντά όσο και από μακριά

Το Bachelor, το Survivor και το Big Brother δυστυχώς «δημιουργούν» το ήθος των νέων. Όχι διά ζώσης αλλά εξ αποστάσεως. Οι διαφημιστικές εταιρείες χειραγωγούν τις καταναλωτικές προτιμήσεις των νέων. Όχι διά ζώσης αλλά εξ αποστάσεως. Οι πολιτικοί και οι λοιποί influencers επηρεάζουν τις απόψεις των νέων (και όχι μόνο νέων) πολιτών. Όχι διά ζώσης αλλά