Παρακολουθώντας τις διδασκαλίες της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Β Λυκείου οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες των Πανελληνίων Εξετάσεων της επόμενης χρονιάς προετοιμάζονται εγκαίρως, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα για όλες τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της πανελλαδικής εξέτασης του μαθήματος. Παράλληλα, απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλες τις μαθητικές υποχρεώσεις της τάξης τους.

Με την οργανωμένη καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών της Μάθησης, με το πλήρες έντυπο ή/και ψηφιακό υλικό μελέτης και με τις τακτικές δοκιμασίες ελέγχου οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σημειώνουν αδιάλειπτη καθημερινή βελτίωση σε όλους τους τομείς του μαθήματος και στις τελικές εξετάσεις της Γ Λυκείου επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που καλύπτει πλήρως τους στόχους τους. Είτε καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς μας μέσα στις φυσικές μας τάξεις είτε μέσω διαδικτύου είτε συνδυαστικά.

Με μεγάλη μας χαρά θα σας γνωρίσουμε και θα σας ενημερώσουμε για τη δουλειά μας, διά ζώσης ή διαδικτυακά, στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου και στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του.