Παρακολουθώντας τις διδασκαλίες των Λατινικών Προσανατολισμού Β Λυκείου οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες των Πανελληνίων Εξετάσεων της επόμενης χρονιάς προετοιμάζονται εγκαίρως, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα για όλες τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της διδακτέας/εξεταστέας ύλης του μαθήματος στη Β Λυκείου και παράλληλα θέτουν τις βάσεις για την ομαλή μετάβαση στη διδακτέα/εξεταστέα ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων του μαθήματος την επόμενη χρονιά στη Γ Λυκείου.

Με την οργανωμένη καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών της Μάθησης, με το πλήρες έντυπο ή/και ψηφιακό υλικό μελέτης και με τις τακτικές δοκιμασίες ελέγχου οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες των Λατινικών Προσανατολισμού σημειώνουν αδιάλειπτη καθημερινή βελτίωση σε όλους τους τομείς του μαθήματος και στις τελικές εξετάσεις της Γ Λυκείου επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που καλύπτει πλήρως τους στόχους τους. Είτε καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς μας μέσα στις φυσικές μας τάξεις είτε μέσω διαδικτύου είτε συνδυαστικά.

Με μεγάλη μας χαρά θα σας γνωρίσουμε και θα σας ενημερώσουμε για τη δουλειά μας, διά ζώσης ή διαδικτυακά, στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου και στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του.