Παρακολουθώντας τις διδασκαλίες της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α Λυκείου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου καλύπτουν γλωσσικά κενά που άφησε η φοίτηση στο Γυμνάσιο, εξελίσσουν τη γλωσσική τους κατάρτιση και προετοιμάζονται ολοκληρωμένα και υπεύθυνα για όλες τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του μαθήματος στην Α τάξη του Λυκείου.

Με την οργανωμένη καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών της Μάθησης, με το πλήρες έντυπο ή/και ψηφιακό υλικό μελέτης και με τις τακτικές δοκιμασίες ελέγχου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α Λυκείου σημειώνουν αδιάλειπτη καθημερινή βελτίωση σε όλους τους τομείς του μαθήματος και θέτουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη παρακολούθηση κατά τα επόμενα χρόνια μέχρι και τη Γ Λυκείου, όταν το μάθημα αποτελεί σημείο αναφοράς όλων των Ομάδων Προσανατολισμού των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Με μεγάλη μας χαρά θα σας γνωρίσουμε και θα σας ενημερώσουμε για τη δουλειά μας, διά ζώσης ή διαδικτυακά, στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου και στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του.