Πολιτική ακυρώσεων

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία, στην οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί και προγραμματιστεί η υπηρεσία. Η ακύρωση πραγματοποιείται με τηλεφωνική επικοινωνία στο 6938834336.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας η επιχείρηση επιστρέφει στον πελάτη ολόκληρο το χρηματικό ποσό της συναλλαγής. Τυχόντα τραπεζικά έξοδα και προμήθειες τρίτων, που παρακρατήθηκαν κατά τη διαδικασία πληρωμής, δεν επιστρέφονται.